54. BAĞIMSIZLIK GÜNÜ MESAJI
17.10.2016
TÜRKİYE: BAĞIMSIZLIĞIMIZI KORUMAK İÇİN UGANDA’NIN DÖNÜŞÜMÜNDE POTENSİYEL BİR MÜTTEFİK


 Esselamu Aleykum Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu

Uganda’nın bağımsızlığının elli dördüncü yıldönümüne ulaştığımız bu günde, başta Türkiye’deki Ugandalılar olmak üzere tüm Ugandalıların bayramını kutluyorum. Bu yılki Bağımsız Günü teması ise; “Yurtseverliği, Birliği ve Çalışkanlığı Teşvik Ederek Bağımsızlığımızı Koruma"dır.

Türkiye hükümetine, Afrika’nın Kalkınması için gösterdiği çabalardan dolayı saygılarımı ve övgülerimi sunuyorum.  "Afrika’ya açılım" gibi girişimler vasıtasıyla son 11 yılda Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacmi/ istatistikler önemli bir ölçüde artmaktadır.  Ticaret ve yatırım için daha fazla işbirliği teşvikini hedefiyle 2010’da gerçekleşen Türkiye – Afrika Zirvesi memnun kalınan bir gelişmeydi.

Özellikle her iki ülkenin başkentlerinde Diplomatik Misyonların açılmasıyla beraber, Uganda ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliği gelişmeye devam etmektedir. Türk firmalarına; altyapı geliştirme, enerji, tarım ve tarımsal işleme ve bilgi ve iletişim teknolojileri gibi stratejik alanlarda Uganda’ya yatırım yapmalarını teşvik etmekteyiz. 38 milyon ulusal, 150 milyon bölgesel (Doğu Afrika Topluluğu) nüfusuyla, sanayi ürünler için koca bir pazar potansiyeli bulunmaktadır ki bu potansiyel, Türk yatırımlarını cazip kılmaktadır.  Saygıdeğer Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yıl Haziran’da Uganda’ya yaptığı ziyaret ilişkilerde yeni bir ivme kazanırdı ve işbirliğimizi ve ortaklığımızı daha da güçlendirmeyi umuyoruz.

Uganda’ya yatırım yapmalarında Türk iş topluluğunun ilgilerini ve çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz.  2012’de kurulan Türkiye – Uganda İş Konseyi’nin desteği ile her geçen gün daha fazla Türk firması Uganda’ya yatırım yapmaya istekli oluyor. Mevcut durumda toplam 150 milyon dolarlık yatırımla kuru gıda ithalatı, hazır giyim, tekstil, elektronik kablo pazarlama, restoran yönetimi ve inşaat alanlarında Uganda’da faaliyet gösteren 20 Türk firması vardır. Ayrıca sera teknolojisi, et işleme ve büyük ölçekli çiftçilik alanlarında da faaliyet gösterilmektedir. İki ülke arasındaki ticaret de her geçen gün büyümektedir. Örneğin, 2014’te ticaret hacmi 38 milyon dolara yükselmiştir; Uganda’ya ihraç ürünlerin toplamı 26.4 milyon dolar olurken 11.5 milyon dolar değerinde ürün ithal edilmiştir.

Enerjiye yapılacak stratejik müdahaleler sayesinde katma değer ve sanayileşme gerçekleşecek ve bu da 2040 Vizyonumuz; Afrika’nın Gündem 2063 ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda Uganda’nın sosyo – ekonomik dönüşümünü hızlandıracaktır.  

Uganda Hükümeti, fen öğretiminin ve teknik ve mesleki eğitimin üzerinde durarak kapasite ve insan kaynaklarını geliştirmeye öncelik vermektedir. İşsizlik problemine karşı yeni iş alanları açacak müfredat programlarına ehemmiyet verilmektedir. Uganda, sağladığı burslar dolasıyla Türk hükümetine müteşekkirdir. 

Diasporanın Önemi

Sosyo-ekonomik dönüşümün bir parçası olarak diasporaya Uganda Hükümeti en önemli merkezi konusu konumuna getirmiştir. Günümüzde, Diaspora topluluğu -Türkiye’deki de dâhil olarak- hane halkının gelirini destekleyerek ve hatta işçi dövizleri ve diğer yatırımlarla ulusal ekonomiye katkı sağlamada önemli bir role sahiptir. Türkiye’deki tüm Uganda Diasporasından Yatırım icmalinden yararlanmalarını, Kobilere yatırım yapmalarını ve küçük ev sanayileri için uygun teknolojiyi getirmelerini talep ediyorum.

SONUÇ

Türk dostlarımızın yardımıyla biz Ugandalılar 2040 yılına kadar sosyo - ekonomik dönüşümümüzü tamamlamak için çaba sarf etmeliyiz. Uganda’nın karşılaştığı en büyük zorluklar ise yeni iş alanları açma ve genç işsizliğidir. Bu nedenle bağımsızlığımızı korumak için kendimizi adamalı ve etkili endüstriyel gelişme, yatırım, beceri geliştirme ve yerli ürünlere katma değer uygulama yollarıyla yeni iş alanları açmak için çok çalışmalıyız. Türkiye’deki yetenekli Ugandalılar kendilerini itibarlı birer Girişimci, Göçmen, Akademisyen, Sivil Toplum lideri, Müzisyen ve Kültürel sanatçı olarak kabul ettirmeliler. Bu Uganda’ya iyi bir imaj verir ve zengin çeşitliliğine ve kalkınmasına katkı sağlar. Bir ülkenin ekonomisi ülke gücünü gösteren ana barometredir.

Hepinizin Bağımsızlık Gününü kutluyorum.

Ve Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü


Büyükelçi Johnson Agara Olwa

MİSYON ŞEFİ

Uganda Cumhuriyeti Büyükelçiliği

ANKARA

1367 times readed.